REVIEW

IBOS

Marc heeft voor mijn bedrijf bedrijfskundige software geïmplementeerd waardoor de processen nu vloeiend verlopen. Hierdoor wordt de administratieve druk verminderd. Essentieel hierin was dat Marc meedacht met de wensen en verplichtingen van IBOS. De software is aangepast aan mijn bedrijf IBOS door Marc, waarbij hij ideeën aandroeg die wij niet hadden bedacht. Hierdoor is er veel meer mogelijk. Marc verschilt hierin van anderen doordat hij door vragen te stellen je wensen en ideeën in kaart brengt en hierop zijn ideeën los laat. Een fijne samenwerking.

Eigenaar

Specialist in veranderen, verbeteren & versterken

© All rights reserved Linsen Interim Management & Advies | 2021