Geen categorie

RIVM

Marc bedankt..! Als ik even terugdenk aan 2 jaar geleden en de toenmalige stand van zaken in dit project dan heb je de situatie vlot doorzien, gestructureerd en op gang geholpen. Dat was met de menskracht van toen niet gelukt. RIVM –  Projectgroep lid & Senior wetenschappelijk medewerker

RIVM

Zowel persoonlijk als in mijn rol van programmamanager heb ik met Marc goed en plezierig samengewerkt in een sfeer van openheid, directheid en wederzijds vertrouwen Bij de uitvoering van de projecten is Marc tegen de nodige weerstand en emotie aangelopen. Hij is erin geslaagd om de projectopdracht voor zover mogelijk uit te voeren en de …

RIVM Lees meer »

VATTENFALL

Je hebt een gedegen aanpak toegepast, een realistisch plan gemaakt en deze geïmplementeerd met de stakeholders. Het plan rondom kwaliteit op de “agenda” krijgen bij de belangrijkste stakeholders heb je goed gedaan. Daarin heb je gekeken naar wat er is en wat er nodig is. Om vervolgens de stakeholders tools en training gegeven om dit …

VATTENFALL Lees meer »

Ymere

Marc was verantwoordelijk voor de uitvoering van het mutatieonderhoud van Ymere, had de dagelijkse leiding van de afdeling mutatieonderhoud, lid van het MT van Ymere Vastgoed en vertegenwoordigde hij Ymere als voorzitter in het Tactisch Overleg met de externe co-makers. Hij maakt gemakkelijk contact maakt met verschillende typen mensen, durft zijn onderbouwde mening te geven …

Ymere Lees meer »

Profendum

Het was fijn samenwerken in dit traject. Kritisch en bevlogen heeft Marc zijn kennis rondom timemanagement overgebracht op cursisten zonder te overtuigen. Tijdens een prettige voorbereiding mooie werkvormen bedacht waarbij cursisten actief met de stof aan de gang zijn gegaan. Cursisten hebben positief gescoord in de evaluatie over de aangeboden cursus van meerdere dagdelen met …

Profendum Lees meer »

Oxford

Eurofins NMDL Rijswijk heeft medio 2020 de opdracht gekregen vanuit het Ministerie van VWS om een laboratoriumorganisatie in te richten voor het doen van 35.000bepalingen per dag i.h.k.v. diagnostiek COVID19. Oxford GLobal Resources heeft de opdracht vanuit Eurofins ontvangen om voor dit project een interim manager te werven. Marc Linsen was als interim manager betrokken …

Oxford Lees meer »

GSF Glasgroep

Binnen GSF Glasgroep nemen de werkzaamheden bij Grootschalige Glasrenovatie Projecten toe, dit resulteerde in toename van calculatie en orderhandelingen. Daarbij nam ook de behoefte toe om overall zicht te houden op doorlooptijden van de Projecten, zo verteld Maarten Rood. “Op alle drie de vlakken waren we onvoldoende uitgerust”. Dit resulteerde in té lange doorlooptijden bij …

GSF Glasgroep Lees meer »

IBOS

Marc heeft voor mijn bedrijf bedrijfskundige software geïmplementeerd waardoor de processen nu vloeiend verlopen. Hierdoor wordt de administratieve druk verminderd. Essentieel hierin was dat Marc meedacht met de wensen en verplichtingen van IBOS. De software is aangepast aan mijn bedrijf IBOS door Marc, waarbij hij ideeën aandroeg die wij niet hadden bedacht. Hierdoor is er …

IBOS Lees meer »