Wat kan Linsen Interim Management & Advies u bieden?

Verbeterde processen met klantfocus, wendbare bedrijfsvoering en een duurzame samenwerking om het maximale resultaat uit uw bedrijf te halen. Mij is door de huidige klantwens duidelijk geworden, dat bedrijven efficiënt en wendbaar moeten zijn. De volgende diensten kan Linsen Interim Management & Advies u aanbieden:

 • Operational management
  Integraal management – “op de winkel passen” – in kaart brengen & benutten verbeterpotienteel – procesoptimalisatie – verzuimreductie – conflictbeheersing.
 • Project management
  Transitie van papier naar digitaal – inrichten, toepassen & borgen van KPI’s – invoeren, veranderen, koppelen van administratie systemen – optimaliseren van digitaliseringsoplossingen.
 • Verander en transitie management
  Initiëren, doorvoeren van organisatieveranderingen – dé & centraliseren van afdelingen – combineren van werkzaamheden – cultuurveranderingen – elimineren van overbodige niet klantgerichte handelingen –begeleiden van medewerkers bij veranderingen.
 • Supply Chain management
  Inrichten, optimaliseren en borgen van interne/externe ketensamenwerking.
 • Coachen
  Begeleiden van mensen in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun mogelijkheden.

Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het ontzorgen van de klant en heeft een methodische aanpak. Dit begint met een adviesgesprek, een heldere en duidelijke opdrachtformulering en een maatwerkplan inclusief tussentijdse evaluatiemomenten. Linsen Interim Management & Advies maakt onder andere gebruik van LEAN SIX SIGMA, AGILE, PRINCE, het goéde gesprek en het aangaan van de dialoog. Ik gebruik de methodiek die voor uw organisatie het meeste resultaat geeft.

Ik vindt het van belang dat aan het einde van iedere opdracht u als klant tevreden bent met het resultaat.
Zodat u ook op langere termijn de stijgende lijn duurzaam kunt vasthouden. De tariefstelling is afhankelijk van de inhoud c.q. duur van uw opdracht en wordt voor aanvang bepaald. Om de verwachtingen en afspraken naar elkaar helder te hebben werkt Linsen Interim Management & Advies met een goedgekeurde modelovereenkomst. Deze overeenkomst sluit fictief loondienstverband uit.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het streven van Linsen Interim Management & Advies om alle vormen van communicatie digitaal te versturen.100% papierloos werken! Daarbij ben ik aangesloten bij MKBdoorgaan.nl als 2e lijns adviespartij. Dit is een:

“landelijk opererende, onafhankelijke non-profit stichting, die vroege signalering van (financiële) problemen organiseert, MKB-ondernemers en freelancers begeleidt met een core business die levensvatbaar is, maar die hulp nodig heeft om gezond te blijven”.

Voor meer informatie klik hier.

 


Klik hier om contact op te nemen.