KLANTEN

Wat kan Linsen Interim Management & Advies u bieden?

Een specifiek verbeterproject of optimalisatie van uw totale organisatie, het is en blijft een flinke verandering. De beweging van “A naar B” heeft impact op uw organisatie, klanten en de medewerkers. Dan wilt u werken met een betrouwbare partner die uw business begrijpt, verstand van zaken heeft en de verandering op koers brengt én houdt. Er is voor mij maar één belang, er voor zorgen dat uw organisatie de maximale klantwaarde levert.

De veranderingen zijn pas succesvol als uw medewerkers deze gaan toepassen en de klant het verschil merkt. Daarom werk ik samen met uw medewerkers, het “goede gesprek” voeren is daarbij essentieel.

Linsen Interim Management & Advies

Onze samenwerking leidt tot een hogere klanttevredenheid, verbeterde processen, wendbare bedrijfsvoering én verlaging van de kosten.

Uw klant moet het verschil merken! Dit bereiken we met het inzetten van de volgende oplossingen:

Operationeel management
Integraal management van organisatie, afdeling, teams

Programma – project management
Implementeren van digitaliseringsoplossingen en overige projecten

Verander management
Begeleiden van organisatieveranderingen

Supply Chain management
Optimaliseren van interne & externe ketensamenwerking

Coachen – Adviseren
Begeleiden van organisaties en mensen in ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun mogelijkheden

Portfolio

U kunt mijn uitgebreide portfolio hieronder downloaden. 

Linsen Interim Management & Advies

CASUSSEN

Hier kan uw succesverhaal staan!
Augustus 2021 - December 2021 bij Profendum
Organisatie op het gebied van training en coaching I Duurzame inzetbaarheid medewerkers I Grondleger van M Learning.
LEES MEER
Maart 2022 - Heden bij Vattenfall InCharge
Europese marktleider met 19.000 fte op het gebied van energieleveringen en duurzaamheidsoplossingen.
LEES MEER
Oktober 2021 - December 2021 bij Binnema Groep
Organisatie op het gebied van full service vastgoedonderhoud.
LEES MEER
Februari 2021 – Heden bij RIVM via Berenschot Overheidsorgaan met 2.100fte op het gebied van wetenschappelijk onderzoek voor Volksgezondheid.
LEES MEER
September 2018 - September 2020 bij Ymere
Marktleider met 1.000fte op het gebied van sociale vastgoedontwikkeling, beheer & onderhoud.
LEES MEER
September 2020 - Januari 2021 bij Eurofins via Oxford Internationale marktleider met 48.000fte op het gebied van laboratorium diagnostiek i.h.k.v. COVID19.
LEES MEER
November 2016 - Juni 2018 bij AQUON via BLMC
Marktleider met 200fte op het gebied van gebied van wateronderzoek, advies en laboratoriumdiagnostiek.
LEES MEER
Maart 2018 - Heden bij GSF Glasgroep
Regionaal specialist met 51fte op het gebied van glasleveringen, projecten en reparaties.
LEES MEER
December 2016 - Doorlopend bij Helpline
Toonaangevende leverancier van rooster/plan applicaties & fieldservicemanagement systemen.
LEES MEER
Januari 2018 - Heden bij Bouwbedrijf Holewijn
Regionaal bouwbedrijf met 15fte op het gebied van nieuw/verbouw, projecten en onderhoud.
LEES MEER
November 2014 - Oktober 2016 bij Atalmedial
Marktleider met 850fte op het gebied van lichaamsafname en medisch laboratoriumdiagnostiek.
LEES MEER
Augustus 2017 - Heden bij Taxi Linsen
Internationaal taxi/touringcarbedrijf met 160fte en 206voertuigen.
LEES MEER
Januari 2019 - Heden bij IBOS
Regionaal specialist in intensieve kinderthuiszorg.
LEES MEER

REFERENTIES

Ik heb Marc leren kennen bij AQUON. Hij had mede als opdracht een nieuw rooster & planpakket te selecteren, implementeren en succesvol te laten zijn voor de afdeling Monstername en Logistiek. Na de selectiefase ging Marc als stuwende kracht aan de gang om met het projectteam de implementatie van dit systeem te realiseren. Wat mij daarbij opviel was zijn gedrevenheid en helikopterview. Hij had een goed overzicht over wat er allemaal nog moest gebeuren, waar de actie moest komen te liggen en waar de uitdagingen lagen. Zijn uitgebreide kennis en ervaring kwamen hierbij goed van pas. Door zijn mensenkennis wist hij de mensen ook te motiveren om na aanvankelijk wat veranderweerstand, met het pakket aan de gang te gaan.
Marc is een enthousiast en doelgericht interimmanager. Marc en ik samengewerkt bij de implementatie van rooster/plan applicatie, hij in de rol van projectmanager en ik als consultant. Marc heeft de organisatie meegenomen in het veranderproces en hield daarbij de kaders en planning van de uitvoering van de opdracht scherp in de gaten.
Marc en ik waren beide als interim manager actief voor dezelfde opdrachtgever. Toen Marc aantrad was er in zijn afdeling onrust en onduidelijkheid, mede als gevolg van het centraliseren van een aantal functies. Marc is in zijn interim-periode niet alleen in staat geweest de rust terug te brengen, hij heeft tevens een belangrijke stap gezet om werkprocessen te moderniseren. Daarbij heeft hij zowel naar de bedrijfstop als naar de medewerkers zijn visie duidelijk gemaakt en tot uitvoer gebracht. Marc combineert duidelijke kaders met een goede verbinding met zijn mensen en is juist daarom van grote toegevoegde waarde.
Ik heb het genoegen gehad om met Marc samen te werken. Hij is een energieke, enthousiaste en positief ingestelde manager met grote kennis en ervaring binnen operations in brede zin, en logistiek in het bijzonder. Bij Marc is het glas altijd halfvol. Gedreven en vasthoudend zal hij er alles, binnen de bedrijfskaders, aan doen om de vooraf gestelde doelen te realiseren. Dit gelukkig zonder dat dit ten koste gaat van de werksfeer of de behoeftes van de individuele medewerkers. De analytische blik van Marc zorgt ervoor dat hij snel knelpunten in processen signaleert. Helder en duidelijk zal hij procesverbeteringen formuleren, presenteren en toelichten. Dit zorgt voor draagvlak binnen de organisatie. Samen, en dus met elkaar, zal hij de procesverbeteringen implementeren. Kortom; ik kan Marc warm aanbevelen.
Ik heb Marc leren kennen als een resultaatgerichte manager. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat de confrontatie zeker niet uit de weg. Met een heldere opdracht is resultaat verzekerd.
Ik heb Marc leren kennen als een gedreven resultaatgerichte manager. Zijn proceskennis, analytisch vermogen stellen hem in staat het overzicht goed te behouden. Marc denkt graag out of the box, gaat geen uitdaging uit de weg en schuwt de confrontatie niet. Hij weet de kaders goed uit te zetten en te bewaken.
Previous
Next

klaar om op koers te varen?

Specialist in veranderen, verbeteren & versterken

© All rights reserved Linsen Interim Management & Advies | 2021

TAXI LINSEN CASUS

Volgt nog

Profendum CASUS

Volgt nog

VATTENFALL InCharge CASUS

Volgt nog

Binnema Groep CASUS

Volgt nog

RIVM CASUS

Sector:
Publieke sector – non profit – adviesorgaan overheid          

Periode:
Februari 2021 t/m heden

Rol:       
Interim project manager   

Opleidingsniveau:
HBO – WO – WO+

Verantwoordelijkheid:
Projecten Accreditatie & Harmonisatie Procedures als onderdeel van Transitieprogramma Nieuwe Huisvesting.

Opdracht:
Beide projecten onderzoeken waarom deze niet succesvol zijn geweest. Deze voorzien van een analyse met aanbevelingen en met draagvlak onder alle stakeholders te implementeren. Het beoogde projectresultaat te halen in samenhang met andere projecten in het transitieprogramma. Dit in een context van zware maatschappelijke druk op het RIVM.

Behaalde resultaat:
Een Plan van Aanpak ontwikkeld, o.b.v. beleidsregels BR011 van de RvA met het projectteam voor een gecontroleerde en veilige verhuizing van de accreditaties die vallen onder ISO 9001-17025-15189. Hierbij is het cruciaal dat dit plan bijdraagt aan een geharmoniseerde werkwijze bij de gedeelde lab ruimtes, afname overbodige procedures, optimaal ingericht kwaliteitssysteem en beheersbare operationele kosten met behoud van kwaliteit op het onderzoek.

Bereikt door:
Op basis van 7smodel McKinsey grondoorzaken van de problemen vastgesteld. De aanbevelingen in samenspraak met lijn & project organisatie geïmplementeerd. De betrokken medewerkers het “wenkend perspectief” laten inzien t.a.v. de verandering en hun onderdeel laten zijn van de oplossing. Veelvuldig stakeholdersmanagement te doen en uitvoerig te communiceren met alle belanghebbende. Het coachen van de medewerkers van “decentraal naar centraal & autonoom naar gezamenlijk” in een dynamisch krachtenveld waar maatschappelijke en politieke druk continu aanwezig zijn.

Review:
Zowel persoonlijk als in mijn rol van programmamanager heb ik met Marc goed en plezierig samengewerkt in een sfeer van openheid, directheid en wederzijds vertrouwen Bij de uitvoering van de projecten is Marc tegen de nodige weerstand en emotie aangelopen. Hij is erin geslaagd om de projectopdracht voor zover mogelijk uit te voeren en de gewenste resultaten te bereiken. Het was fijn met hem samen te werken.
RIVM Transitieprogramma Nieuwe Huisvesting – Programmamanager

Marc bedankt..! Als ik even terugdenk aan 2 jaar geleden en de toenmalige stand van zaken in dit project dan heb je de situatie vlot doorzien, gestructureerd en op gang geholpen. Dat was met de menskracht van toen niet gelukt.
RIVM –  Projectgroep lid & Senior wetenschappelijk medewerker

Deze opdracht is in samenwerking met Berenschot uitgevoerd.

YMERE CASUS

Sector:
Publieke sector – non profit – woningbouwcoöperatie

Periode:
September 2018 t/m september 2020

Rol:       
Interim regio manager mutatie onderhoud  

Opleidingsniveau:
MBO – HBO – WO – 

Verantwoordelijkheid:
Integrale aansturing afdeling mutatie onderhoud – Implementatie volgende fase Co Making & Afkoopmodel  .

Opdracht:
Co Making naar volgende fase brengen met diverse stakeholders(intern/extern). Reorganisatie doorvoeren als gevolg van afkoopmodel, kwantitatief en kwalitatief, samenvoegen van twee afdelingen. Het optimaliseren van processen, ook afdeling overstijgend. De strategie bepalen rondom de applicatie architectuur, implementering nieuwe ERP systeem en synergiën met verschillende applicaties. Data gedreven sturing van de organisatie op basis powerBI borgen.

Behaalde resultaat:
Uitbreiding van Co Making met behoud van klanttevredenheid. Afbouw van fte met 25%. implementatie van nieuw ERP systeem. Twee afdelingen samengevoegd met reductie van 5fte. De afdeling overstijgende processen verbeterd met behoud van interne/externe tevredenheid. Het proces Asbestsanering vereenvoudigd, geoptimaliseerd en geborgd met geldende regelgeving. Het project Duurzaamheid (plaatsing zonnepanelen) opgestart en begeleid naar staande organisatie

Bereikt door:
Draagvlak te creëren voor de veranderingen, samen met interne/externe partijen. Medewerkers aanspreken op afwijkend houding en gedrag. Het implementeren van een ERP systeem met diverse modules via AGILE /PRINCE systematiek en ontsluiten via een KPIdashboard d.mv. powerBI. Het doorvoeren/begeleiden van procesoptimalisatie op diverse afdelingen door gebruik te maken van LEAN/SCRUM technieken. Implementeren van ketengericht denken en handelen.

Review:
Marc was verantwoordelijk voor de uitvoering van het mutatieonderhoud van Ymere, had de dagelijkse leiding van de afdeling mutatieonderhoud, lid van het MT van Ymere Vastgoed en vertegenwoordigde hij Ymere als voorzitter in het Tactisch Overleg met de externe co-makers. Hij maakt gemakkelijk contact maakt met verschillende typen mensen, durft zijn onderbouwde mening te geven en is een resultaatgerichte manager. Hij geeft zijn medewerkers veel verantwoordelijkheid en bewaakt de voortgang aan de hand van de vooraf vastgestelde sleutelvariabelen.
Ymere – Manager Vastgoed

EUROFINS CASUS

Sector:
Private sector – profit – internationale laboratoriumorganisatie

Periode:
September 2020 t/m januari 2021

Rol:       
Interim project manager   

Opleidingsniveau:
HBO – WO – WO+

Verantwoordelijkheid:
Project opstarten High Volume COVID 19 Laboratorium organisatie voor Nederlandse overheid.

Opdracht:
Het inrichten en optimaliseren binnen 9 weken van een geaccrediteerde laboratorium organisatie met als doel 35.000 – 50.000 COVID19 bepalingen per dag te doen, binnen 24uur na afname. Dit vanuit een organisatie die dagelijks 350 bepalingen verwerkte..

Behaalde resultaat:
Een geaccrediteerde en geoptimaliseerde laboratorium organisatie welke de gestelde doelen kon verwerken.  Operationele excellence geïmplementeerd binnen de afdeling Customer Support, dit is een onderdeel van het lab. De klanttevredenheid(GGD & B2B KNVB/UAE/F1) verhoogd vanuit een problematische situatie. De ondersteunende afdelingen t.a.v. het primaire lab proces ingericht met focus op tijd, budget, scope en doelen binnen de geldende regelgeving t.a.v. COVID19testing.

Bereikt door:
Projectteam ingericht & begeleid t.a.v. oprichting lab. Het invoeren van Topdesk als ticketsysteem voor vragen/klachtenafhandeling met als doel Juist Tijdig en Volledig te zijn. Het implementeren van Timtell als rooster/plan applicatie voor het primaire proces. Het toepassen van powerBI als analysemiddel voor lab uitslagen en samenvoegen data stromen. Het coachen en begeleiden van medewerkers van centraal naar decentraal werken in een steeds veranderde krachtenveld met tegengestelde belangen. Het doorvoeren/begeleiden van procesoptimalisatie op diverse afdelingen door gebruik te maken van LEAN/SCRUM technieken.

Review:
Marc is als projectmanager betrokken geweest bij de allereerste fase van de bouw/opzet van het hoog volume lab voor COVID19 diagnostiek. Hij is vol enthousiasme, met een gezonde dosis optimisme in het diepe gedoken om het project te laten slagen. Door zijn flexibele & proactieve werkstijl is hij erg breed inzetbaar geweest en daarmee een waardevolle toevoeging voor de organisatie.
Oxford Global Resources – Senior Science Accountmanager

CASUS

Sector:
Publieke sector – non profit – uitvoeringsorgaan overheid          

Periode:

November 2016 t/m Juni 2018

Rol:       
Interim Regio Manager Monster Logistiek   

Opleidingsniveau:
MBO – HBO – WO

Verantwoordelijkheid:
Integrale aansturing afdeling monsterlogistiek, terugbrengen motivatie & betrokkenheid en het realiseren toegevoegde waarde afdeling.

Opdracht:
De werkzaamheden weer volgens strategie/visie/kwaliteitsnorm uitvoeren. Terugbrengen van de motivatie op een acceptabel niveau en reductie van verzuim (was 20%). Procesoptimalisatie van de afdelingen, ketengericht denken en handelen implementeren, optimalisatie van de supplychain, creëren van toegevoegde waarde voor stakeholders, innovatie ontwikkeling, digitalisering ontwikkelen & implementeren met reductie van gerealiseerde uren.

Behaalde resultaat:       
Het verzuim is gedaald van 20% tot gemiddeld 2%. Medewerkerstevredenheid verhoogd (gemeten door ARBOdienst dit was een 0 en is nu een 7). Geharmoniseerde werkwijze tussen de teams. Afdeling overstijgend denken en handelen ingevoerd en geborgd. Pro actief communiceren met de klant (in & extern). Het implementeren van een digitaliseringsproject (planpakket). Een besparing van 6% op de gerealiseerde uren als gevolg van werken met een APP registratie.

Bereikt door:    
Creëren van sense of urgency. Medewerkers aanspreken op gedrag & houding. In groepsverband en/of individueel coachen. Invoeren en borgen van verzuimprotocollen. Herinrichting applicatie architectuur. Invoeren/toepassen/borgen van ERP systeem. Verregaande synergie tussen verschillende systemen. Toepassen van AGILE/PRINCE projectmatig werken. Resultaatgericht werken invoeren. Diverse processen geoptimaliseerd door het gebruik van LEAN/SCRUM technieken.

Review:
Klik hier voor een review van de klant.

Opdracht is in samenwerking met BLMC uitgevoerd.

GSFGLAS CASUS

Volgt nog.

HELPLINE CASUS

Volgt nog

HOLEWIJN BOUWBEDRIJF CASUS

Volgt mog

ATALMEDIAL CASUS

Volgt nog

IBOS CASUS

Volgt nog